Συμμετοχή της εταιρείας μας στο «Law Forum on Data Protection & Privacy»

 

H εταιρεία μας συμμετείχε ως Contributor στο «Law Forum on Data Protection & Privacy», που πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2017 στο ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza, υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), του Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) και του (ISC)² Hellenic Chapter.

Κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η πρόληψη και η ασφάλεια του όγκου δεδομένων των επιχειρήσεων, ο νέος κανονισμός των προσωπικών δεδομένων (EU Data Protection Regulation 2018), καθώς και οι επιπτώσεις του στον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Partner της εταιρείας μας Dr Θεμιστοκλής Γιαννακόπουλος συμμετείχε στο συνέδριο ως βασικός ομιλητής στην ενότητα ‘Οι κανονιστικές απαιτήσεις και οι νομικές συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων΄.

Ο Dr. Θεμιστοκλής Κ. Γιαννακόπουλος, ανέφερε τους λόγους που επέβαλαν την υιοθέτηση Κανονισμού αντί Οδηγίας και σημείωσε πως είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλίζεται η συνεκτική και ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι δε επιβαλλόμενες κυρώσεις να είναι ισοδύναμες σε όλα τα κράτη μέλη. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Κανονισμού, κάθε εποπτική αρχή οφείλει να μεριμνά ώστε η επιβολή διοικητικών προστίμων να είναι για κάθε μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, αναλογική και αποτρεπτική. Στα πλαίσια αυτά, η αναμενόμενη προώθηση της συνεκτικής επιβολής διοικητικών προστίμων στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να οδηγήσει σε αυστηροποίηση των επιβαλλομένων κυρώσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα ιδιαίτερα υψηλά, σε σχέση με τα ισχύοντα, ανώτατα όρια διοικητικών προστίμων που θεσπίζονται με τον Κανονισμό. Σε κάθε περίπτωση, ωφελημένες θα είναι οι εταιρίες που θα σταματήσουν να αντιμετωπίζουν την υποχρέωση αποτελεσματικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων ως βάρος και θα προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε να είναι σε θέση να την αναδείξουν ως ένα από τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση της ομιλίας του στον παρακάτω σύνδεσμο.

PRESENTATION LAW FORUM PALLADIAN