Anastasios Triantafyllos

Theodore Pistiolis

Nicholas Zelios

Giouli Menti

Maria Nika

Ioanna Legaki

Kleio Kondi

Eleni Bakalarou

Michalis Nerantzakis

Athanasia Vogka

Eleni Anastasopoulou

Papala Irene

Elena Barla

Alexandra Athitaki

Natalia Zindrili

Kostas Sgouros

Aikaterini Dima – Efthymiou

Konstantina Drakou

Ismini Papathanasopoulou

Alexandros Ntounos

Katerina Gallou