Έκπτωση του ΦΠΑ ανείσπρακτων απαιτήσεων

Date: April 16, 2015

Το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ. 1056/2-3-2015 περί «Φορολογικής μεταχείρισης των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)» παρείχε διευκρινήσεις αναφορικά με το νέο καθεστώς διαγραφής των ανείσπρακτων απαιτήσεων επιχειρήσεων και την αντίστοιχη δυνατότητα μείωσης των φορολογητέων κερδών με τα ποσά αυτά.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο στο Link https://goo.gl/gvoQCX

shutterstock_197717927