Έκπτωση του ΦΠΑ ανείσπρακτων απαιτήσεων

Το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ. 1056/2-3-2015 περί «Φορολογικής μεταχείρισης των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)» παρείχε διευκρινήσεις αναφορικά με το νέο καθεστώς διαγραφής των ανείσπρακτων απαιτήσεων επιχειρήσεων και την αντίστοιχη δυνατότητα μείωσης των φορολογητέων κερδών με τα ποσά αυτά.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο στο Link https://goo.gl/gvoQCX

shutterstock_197717927