Αποψη: ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα εξωτερικού ή φόρος πλούτου

Date: November 16, 2015

shutterstock_262105907

Διαβάστε το άρθρο του Νίκου Σιακαντάρη, Managing Partner της λογιστικής και φορολογικής εταιρείας UnifyFour, το οποίο δημοσιεύτηκε στην έντυπη έκδοση της “Καθημερινής” του Σαββάτου, 7 Νοεμβρίου 2015, με τίτλο “Άποψη: ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα εξωτερικού ή φόρος πλούτου;”

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αναπτυχθεί ένας έντονος διάλογος σχετικά με τη δυνατότητα επιβολής ΕΝΦΙΑ στην ακίνητη περιουσία ιδιοκτησίας φορολογικών κατοίκων Ελλάδος που βρίσκεται σε χώρες του εξωτερικού, κατά τα πρότυπα του νόμου που θεσπίστηκε στη γειτονική Ιταλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τη γειτονική χώρα, δηλώθηκαν από 102.000 Ιταλούς φορολογούμενους ακίνητα που βρίσκονται στο εξωτερικό συνολικής αξίας 23,8 δισ. ευρώ. Το πλήθος των ακινήτων εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 10% των συνολικών ιδιοκτησιών Ιταλών πολιτών στο εξωτερικό. Δεδομένου ότι ο σχετικός νόμος προέβλεπε φορολόγηση με συντελεστή 0,76%, το μέγιστο όφελος για το ιταλικό Δημόσιο θα ήταν 180 εκατ. ευρώ περίπου.  Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ.