Διεκδικώντας αποζημιώσεις από τα καρτέλ

Date: November 27, 2015

shutterstock_82162555

Διαβάστε παρακάτω το άρθρο του Θέμη Γιαννακόπουλου, Partner της εταιρείας μας, το οποίο δημοσιεύτηκε στο site capital στις 23 Νοεμβρίου 2015 με τίτλο “Διεκδικώντας αποζημιώσεις από τα καρτέλ”.

Στις 26 Νοεμβρίου 2014 εκδόθηκε η Οδηγία 2014/104 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία θεσπίζει συγκεκριμένους κανόνες, επιχειρώντας να διασφαλίσει ότι οποιοσδήποτε υπέστη ζημία λόγω παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού από επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων (με τη μορφή π.χ. καθορισμού των τιμών στο πλαίσιο συμπράξεων ή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης), θα είναι σε θέση να ασκήσει αποτελεσματικά το δικαίωμά του να επιδιώξει πλήρη αποζημίωση. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει τη θετική ζημία, το διαφυγόν κέρδος, καθώς και την καταβολή τόκων από την πρόκληση της ζημίας μέχρι την καταβολή αποζημίωσης.  Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ.