Δικαιώματα (Royalties)- Φορολογική Αντιμετώπιση

Date: October 31, 2016

 

royalty

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013), τα εισπραττόμενα δικαιώματα (royalties), όπως αυτά ορίζονται, αποτελούν για τους λήπτες τους φορολογητέο εισόδημα από κεφάλαιο. Ως δικαιώματα ο νόμος ορίζει:

  • Το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα της χρήσης ή του δικαιώματος χρήσης από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, της χρήσης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, της χρήσης εμπορικών σημάτων, προνομίων, σχεδίων, απόρρητων τύπων κλπ
  • Τις πληρωμές που αφορούν την χρήση μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow), αποτελέσματα ερευνών, αναδημοσίευσης άρθρων κλπ.
  • Τις πληρωμές που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω δικτύων για την επίλυση προβλημάτων, την ηλεκτρονικής λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, την εκμίσθωση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού και χρηματοκιβωτίων.

Για να διαβάσετε το πλήρες άρθρο πατήστε εδώ.