Ενεργοποίηση των διατάξεων του Ν. 4488/17 για τον τρόπο δήλωσης της υπερωριακής απασχόλησης

Date: June 14, 2018

Εκ των προτέρων, ηλεκτρονικά και μέσω αποστολής μηνύματος με τη χρήση κινητού τηλεφώνου θα δηλώνονται οι υπερωρίες εργαζομένων από τον Ιούλιο.

Με απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενεργοποιούνται οι διατάξεις για την αυστηρή τήρηση των κανόνων για τις υπερωρίες και την υπερεργασία.

Ο νόμος 4488/17 ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 και περιελάμβανε διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την καταπολέμηση της απλήρωτης και αδήλωτης εργασίας.

Με την Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι από την 1η Ιουλίου η δήλωση της υπερωριακής απασχόλησης θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω σχετικού εντύπου και εναλλακτικά μέσω της αποστολής μηνύματος με την χρήση κινητού τηλεφώνου.

Θα υπάρχει μεταβατικό διάστημα δύο μηνών έως την 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο θα συνεχίσει να είναι σε ισχύ και η δήλωση των υπερωριών μεσώ του ειδικού βιβλίου υπερωριών.

Με τις παραπάνω προσθήκες, σημειώνει το υπουργείο Εργασίας, ολοκληρώνεται ένας αποτελεσματικός και αξιόπιστος μηχανισμός για την επιτήρηση της αγοράς εργασίας και την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της παραβατικότητας.