Νέα παρακράτηση φόρου στις αμοιβές των ημερομισθίων ορισμένου χρόνου

Date: June 25, 2018

Με τον νέο Ν. 4549/2018 προβλέπεται ειδικός συντελεστής παρακράτησης φόρου (5%) στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου μεν χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος.

Η διαφορά έγκειται στο ότι με το προηγούμενο καθεστώς ναι μεν υπήρχε παρακράτηση φόρου (στις μικτές αμοιβές) με τις γενικές διατάξεις, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν μηδενική λόγω χαμηλών αμοιβών των εργαζομένων στην κατηγορία αυτή.  Διευκρινίζουμε επίσης ότι στην νέα αυτή διάταξη εμπίπτουν και οι αμοιβές των ξεναγών του άρθρου 37 του Ν. 1545/1985. Με βάση τα παραπάνω αναμένεται μείωση των αποδοχών των χαμηλόμισθων εργαζομένων κυρίως του ξενοδοχειακού και επισιτιστικού κλάδου.

Η εφαρμογή της διάταξης αυτής είναι άμεση.