10 αλλαγές στη φορολογία εισοδημάτων του 2015

Date: January 18, 2016

Income_Tax

Διαβάστε παρακάτω σύντομη φορολογική ενημέρωση της εταιρείας UnityFour με τίτλο “10 αλλαγές στη φορολογία εισοδημάτων του 2015”

Σας παραθέτουμε παρακάτω συνοπτική παρουσίαση των δέκα βασικότερων αλλαγών στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων της χρήσης 2015 κατά την υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδημάτων το 2016.  Διαβάστε τη πλήρη ενημέρωση εδώ.