Υπαγωγή επαγγελματικών μισθώσεων σε ΦΠΑ: μια win-win επιλογή για μισθωτές – εκμισθωτές

Date: October 5, 2016

shutterstock_269473235

 

Όπως είναι γνωστό στους περισσότερους, τα μισθώματα επαγγελματικών χώρων (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανοστάσια κλπ) δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ αλλά σε χαρτόσημο 3,6% το οποίο ο εκμισθωτής εισπράττει από τον μισθωτή και το αποδίδει στο ελληνικό δημόσιο με την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης.

Παράλληλα, δεδομένου ότι τα μισθώματα απαλλάσσονται του ΦΠΑ, ο φόρος που επιβαρύνει τις δαπάνες ανέγερσης, αγοράς, συντήρησης ή βελτίωσης των επαγγελματικών ακινήτων δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση αλλά εξοδοποιείται.

Με την ψήφιση του Ν.4110 το 2013, η φορολογική αρχή έδωσε την δυνατότητα σε ιδιοκτήτες επαγγελματικών ακινήτων να επιλέξουν την υπαγωγή των εισπραττόμενων ενοικίων σε ΦΠΑ, απαλλάσσοντάς τις από το χαρτόσημο. Μέχρι το 2013, η επιλογή φορολόγησης ίσχυε μόνο για τα εμπορικά και εμπορευματικά κέντρα, υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Για να διαβάσετε όλο το άρθρο πατήστε εδώ.