ΦΠΑ αυτοπαράδοσης ακινήτων

Date: November 2, 2016

shutterstock_50253637

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί ΦΠΑ όπως τορποποιήθηκε και ισχύει, από 1 Ιανουαρίου 2006 επιβάλλεται ΦΠΑ στις παραδόσεις ακινήτων των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται ή αναθεωρείται (για οποιοδήποτε λόγο ) από 1ης Ιανουαρίου 2006, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής.

Οι επιχειρήσεις ανέγερσης οικοδομών προς πώληση μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, κοινωνίες κλπ.

Η ανέγερση οικοδομής από τις παραπάνω επιχειρήσεις μπορεί να γίνει είτε άμεσα από τις ίδιες είτε αναθέτοντας εργολαβίες ή υπεργολαβίες σε άλλους, ανεξαρτήτως εάν ανεγείρουν σε ιδιόκτητο οικόπεδο ή με το σύστημα της αντιπαροχής.

Για να διαβάσετε το πλήρες άρθρο πατήστε εδώ.