Compulsory registration of pre-existing companies to the General Register of Companies in Greece (Greek edition)

Date: September 6, 2012

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)


Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4η Απριλίου 2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΓΕ.ΜΗ) υπέχουν υποχρέωση αυτοαπογραφής στο ΓΕ.ΜΗ., το οποίο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτοαπογραφής καθίσταται το γενικό εμπορικό μητρώο εταιριών, ασχέτως της ημερομηνίας σύστασης της εταιρίας.


Ο τρόπος, η διαδικασία και οι προθεσμίες αυτοαπογραφής στο ΓΕ.ΜΗ ορίστηκαν  από την υπ’ αριθ. Κ1 – 941/27.04.2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

Υπόχρεα πρόσωπα θεωρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες πρέπει να απογραφούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012, οι Ομμόρυθμες και Ετερρόρυθμες Εταιρείες, οι οποίες πρέπει να απογραφούν μέχρι 11 Οκτωβρίου 2012, οι Αστικοί συνεταιρισμοί και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε και Ε.Π.Ε, που πρέπει να απογραφούν μέχριω 31 Οκτωβρίου 2012.

Υποχρέωση αυτοαπογραφής στο ΓΕ.ΜΗ υφίσταται και για υπόχρεα πρόσωπα που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών, καθώς και για όσα υπόχρεα πρόσωπα έχουν λυθεί και βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης.   

Η αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ μπορεί να καλεί τα ως άνω πρόσωπα εντός  5 μηνών από τις 2 Ιουλίου 2012 να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στη Μερίδα τους. Μη ανταπόκριση στην πρόσκληση θεωρείται παράλειψη εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ και επισύρει την επιβολή προστίμου (από €600,00 έως €300.000,00).

Σε περίπτωση παράλειψης εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ ή υποβολής ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο από €600,00 έως €30.000,00 με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απογραφή της εταιρέιας σας καθώς και τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε στον τομέα αυτό, μπορέιτε να επικοινωνείτε με τη Δικηγόρο – Associate της εταιρείας μας Δήμητρα Γκανάτσιου στο mail gkanatsiou@gr.AndersenLegal.com.