Transfer Pricing Essentials

Date: December 1, 2014

Τι είναι το Transfer Pricing;

Το Transfer Pricing, δηλαδή ο καθορισμός τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, είναι ο καθορισμός της τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών που πωλούνται μεταξύ συνδεδεμένων νομικών προσώπων στα πλαίσια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, αν μια θυγατρική εταιρεία πωλεί αγαθά στη μητρική της εταιρεία, το κόστος των εν λόγω προϊόντων είναι η τιμή μεταβίβασης.

Ένα από τα πλέον φλέγοντα ζητήματα στην παγκόσμια φορολογική συγκυρία αποτελεί η φορολόγηση των ανωτέρω εσωτερικών συναλλαγών. Για το λόγο αυτό το Transfer Pricing έχει τεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του νομοθέτη διεθνώς. Στα πλαίσια αυτού του ελέγχου έχει θεσπιστεί με πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ ένα κανονιστικό πλαίσιο που θέτει τα νόμιμα όρια εντός των οποίων μπορούν να ελιχθούν οι όμιλοι συνδεδεμένων εταιρειών στα πλαίσια του καθορισμού των τιμών στις ενδοομιλικές συναλλαγές. Στην χώρα μας το εν λόγω πλαίσιο έχει ενσωματωθεί από τους Ν. 3728/2008 και Ν. 4110/2013 και επιβάλλει την αρχή της τήρησης των «ίσων αποστάσεων», σύμφωνα με την οποία οι διαφορές στη διατίμηση  ενδοομιλικών συναλλαγών που τυγχάνουν ευνοϊκότερων συνθηκών απ’ ότι συναλλαγές που θα συμφωνούνταν ανάμεσα σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη και φορολογούνται ανάλογα. Έτσι επιβάλλεται στους ομίλους εταιρειών η υιοθέτηση μίας από τις προτεινόμενες μεθοδολογίες του ΟΟΣΑ για την τιμολόγηση μελλοντικών συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων την οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για προέγκριση.

Γιατί το Transfer Pricing είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις;

Σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποιημένης αγοράς που διαρκώς μεταλλάσεται, το Transfer Pricing (καθορισμός τιμών μεταβίβασης) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για το φορολογικό προγραμματισμό εταιρικών ομίλων. Η σωστή αξιοποίησή του μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των εταιρειών, την ενίσχυση της επιχειρησιακής απόδοσης και την αύξηση της ταμειακής τους ρευστότητας.

Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ενδο-ομιλικών συναλλαγών σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα κράτη αναζητούν σταθερά τη διεύρυνση της φορολογικής τους βάσης, οδήγησαν σε μία διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης για τον περιορισμό της φοροαποφυγής, επιβάλλοντας ιδιαίτερα βάρη στους εταιρικούς ομίλους μέσω της θέσπισης ενός ενοποιημένου νομοθετικού καθεστώτος σε διεθνές επίπεδο. Η πρωτοβουλία αυτή έθεσε στο στόχαστρο τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές με την απειλή αυστηρών κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Το αποτέλεσμα είναι οι όμιλοι να τίθενται μπροστά στην πρόκληση της διατήρησης της φορολογικής τους απόδοσης χωρίς ταυτόχρονα να διατρέχουν κίνδυνο κυρώσεων.

Μέσα σε αυτό το φορολογικό κλίμα η εκπόνηση ενός σχεδίου Transfer Pricing που θα περιορίζει σημαντικά τις φορολογικές δαπάνες ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύει από τον κίνδυνο διπλής φορολόγησης, κυρώσεων και κοστοβόρων δικαστικών διαδικασιών κρίνεται απαραίτητο. Η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης παγκόσμιας στρατηγικής διαχείρισης των πολλών και πολύπλοκων θεμάτων που αφορούν τη μετακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων εντός και εκτός συνόρων αποτελεί εγγύηση για την υγεία πολυπρόσωπων και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Καθώς οι κανόνες που διέπουν αυτές τις συναλλαγές γίνονται ολοένα και αυστηρότεροι και οι κυρώσεις αυξάνουν, κρίνεται αναγκαία η διαμόρφωση ενός σχεδίου Transfer Pricing που θα αντιμετωπίζει επιθετικά αυτό το μείζον θέμα της φορολογίας που αφορά κάθε όμιλο εταιρειών με διεθνή δραστηριότητα.

transfer pricing