New institutional framework for Shipping Companies of Pleasure Boats

Date: June 30, 2022

By Rania Koliouli

On 20 April 2022, Law 4926/2022 was published, the second part of which concerns the institutional framework of Shipping Companies of Pleasure Boats. Specifically, Articles 23-67 and 70-71 reformed the institutional framework of the aforementioned companies, as Law 3182/2003, which regulated their establishment and operation until then, had to be updated.

Below you may the article in Greek

 

New institutional framework for Shipping Companies of Pleasure Boats

Της Ράνιας Κολιούλη 

Στις 20 Απριλίου 2022 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4926/2022, το δεύτερο Μέρος του οποίου αφορά το θεσμικό πλαίσιο των Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.), με σκοπό την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό του Ν.3182/2003. Από τη θέση σε ισχύ του ως άνω νόμου, οι Ν.Ε.Π.Α. υποχρεούνται να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους προς τις νέες διατάξεις εντός εννέα μηνών.

Οι κυριότερες τροποποιήσεις που επέφεραν οι νέες διατάξεις είναι οι ακόλουθες:

 • Προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης Ν.Ε.Π.Α. από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς όπου απαιτούταν η σύμπραξη δύο τουλάχιστον ιδρυτών. Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή των ατομικών στοιχείων των ιδρυτών στο καταστατικό.
 • Απαλείφθηκε ο περιορισμός συμμετοχής των αλλοδαπών φυσικών και νομικών προσώπων στην εταιρεία σε ποσοστό μικρότερο του 50% του εταιρικού κεφαλαίου, και πλέον τα ως άνω πρόσωπα, προερχόμενα από μη κράτη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., δύνανται να συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο χωρίς κανένα όριο.
 • Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να οριστεί μεγαλύτερη των τριάντα ετών, εν αντιθέσει με το θεσμικό πλαίσιο του προηγούμενου νόμου, που έθετε ως απώτατο όριο τα τριάντα έτη.
 • Σημαντική τροποποίηση αποτελεί η υποχρεωτική ονομαστικοποίηση των μετοχών έως τις 31.12.2023, διάταξη που έρχεται σε πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2015/849.
 • Τίθεται περιορισμός στην προθεσμία καταβολής της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, ρύθμιση που απουσίαζε από την προϊσχύσασα νομοθεσία.
 • Η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού πραγματοποιούνται πλέον αποκλειστικά σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, με προσκόμιση του σχετικού παραστατικού στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.
 • Η εταιρεία διοικείται μόνο από φυσικά πρόσωπα, καθώς η συμμετοχή νομικού προσώπου στο Δ.Σ. δεν είναι πλέον δυνατή και η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται ρητά στα έξι έτη, σε αντίθεση με σχετική προηγούμενη διάταξη που επέτρεπε τη διάρκεια της θητείας του από τρία έως έξι έτη.
 • Εκσυγχρονίζεται ο τρόπος συνεδρίασης των εταιρικών οργάνων, προβλέποντας, υπό προϋποθέσεις, συνεδρίαση διαμέσου τηλεδιάσκεψης για το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. Συγχρόνως, διευκολύνεται η υπογραφή των εταιρικών εγγράφων, καθώς εισάγεται η δυνατότητα της ψηφιακής τους υπογραφής από τα αρμόδια πρόσωπα.
 • Απαγορεύεται ρητά η σύναψη ναυλοσυμφώνων με πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία.
 • Εισάγεται η απαγόρευση μετατροπής εταιρείας άλλης νομικής μορφής σε Ν.Ε.Π.Α., καθώς και το αντίστροφο.
 • Ψηφιοποιείται το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α., στο οποίο απαιτείται η καταχώρηση των αποφάσεων των εταιρικών οργάνων, εντός έξι μηνών από τη σχετική συνεδρίαση τους.

Με το νέο Νόμο διακρίνεται η τάση εκσυγχρονισμού των διατάξεων που διέπουν τις Ν.Ε.Π.Α., με τη δημιουργία ενός ευέλικτου ψηφιακού πλαισίου. Συγχρόνως, απλοποιείται η διαδικασία σύστασης και η λειτουργία τους, στοχεύοντας στην αύξηση της ίδρυσης τέτοιου είδους εταιρειών, με πολλαπλά οφέλη για τον εγχώριο τουριστικό κλάδο.

 

Μπορείτε να ακούσετε το podcast με το αντίστοιχο θέμα πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.